• slider image 301
 • slider image 333
 • slider image 314
 • slider image 317
 • slider image 336
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 375
 • slider image 376
 • slider image 377
 • slider image 378
 • slider image 379
 • slider image 380
 • slider image 381
 • slider image 383
 • slider image 384
:::

All Photos


18
2018:09:26 08:55:09
21
2018:09:26 08:55:45
19
2018:09:26 08:53:54
14
2018:09:26 08:53:26
10
2018:10:17 16:58:09
18
2018:09:26 08:53:33
19
2018:10:17 16:53:47
11
2018:10:17 16:55:05
22
2018:10:17 16:56:09
16
2018:10:17 16:55:32
Hutian Eco English show time
22
2018:09:26 08:53:18
24
2018:10:17 16:49:49
16
2011:05:16 18:00:31
:::

即時空氣質量指數

陽明的即時空氣品質
2019年02月21日 04時05分
19
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動

資安Tips

使用網路聊天時,須留意避免提到帳號及密碼等重要的個人資訊,以免帳號被盜用!

重視資訊安全

網站流量計數

今天: 173173173
昨天: 606606606
本週: 2892289228922892
本月: 1497914979149791497914979
總計: 2945029450294502945029450